ร่วมกิจกรรมกับ i, MedBot

กิจกรรมเสริม

เพื่อจุดประกายให้ผู้สนใจได้เห็นช่องว่างและโอกาสของการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์หรือสุขภาพ มีการสร้างทีม และหาแนวคิดเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมดังต่อไปนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

กิจกรรม กำหนดการ
การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
Workshop ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเห็นช่องว่างและโอกาสของการพัฒนา วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 

 

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ online (รับสมัครจำนวนจำกัด) โดยจะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมไม่มีผลต่อการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการ