เลื่อนงานประกวด "i, MedBot 2014"


เลื่อนงานประกวด "i, MedBot 2014" เป็นวันที่ 13 ก.ย. 57

ทีมงาน "i, MedBot 2014" ขอเลื่อนงานประกวด "i, MedBot 2014" จากวันที่ 6 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 13 กันยายน 2557 ทั้งนี้จะประกาศ 10 แนวคิดที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ตามกำหนดการเดิม